OPENDEURDAG – 20 APRIL 2024

Maak nu telefonisch een afspraak voor een bezoek aan onze opendeurdag

059 29 54 45

Welkom!

Welkom in De Branding. Een school voor leerlingen met een autismespectrumstoornis die het normale curriculum van het secundair onderwijs volgen. Een gewone school met een buitengewone werking waardoor wij onze leerlingen op maat kunnen begeleiden.

Onze missie?

“Het bijbrengen van kennis en het aanleren van tools om te integreren in de maatschappij.”


Een leerling die geen basisrust ervaart, kan niet tot leren komen. Daarom zetten wij deze basisrust centraal door te werken op schoolniveau, klasniveau en leerlingenniveau.

Gaande van goed opgeleide leerkrachten, kleine klasgroepen,
begeleide vrije momenten, time-out mogelijkheden tot klascoaches en
paramedische ondersteuning door orthopedagogen, een logopedist en een
psycholoog.

In de eerste graad werken we separaat op de Campus M. Sabbestraat om
in de tweede graad over te stappen naar semi-integratie op de Campus G.
Jungbluthlaan. Op deze manier leren de leerlingen zich stapsgewijs integreren om later eventueel te kunnen overstappen naar het regulier onderwijs, hogere studies of de arbeidsmarkt.

Het team van De Branding staat klaar om elke leerling optimaal te ondersteunen op weg naar de toekomst!

Bram De Wasch
Directeur