DERDE GRAAD

DoorstroomDubbele finaliteitFinaliteit Arbeidsmarkt
Eerste jaarEconomie
moderne talen
CrossmediaDecor – etalage
& publiciteit
Economie wiskundeBedrijfsorganisatieRestaurant & keuken
Wiskunde wetenschappenOnthaal organisatie en sales
Wetenschappen
moderne talen
Humane wetenschappen
Tweede jaarEconomie
moderne talen
MultimediaPubliciteitsgrafiek
HandelRestaurant & keuken

Afstudeercoach

De afstudeercoach ondersteunt de leerlingen bij enkele focusmomenten van de derde graad, namelijk de stage, de Geïntegreerde Proef (GIP) en de 100-dagen. Daarnaast helpt deze persoon ook bij de denkoefening ‘wat na het middelbaar?’.

In deze begeleiding focust de afstudeercoach zich vooral op het ondersteunen van de leerlingen bij de diverse taken die ze moeten ondernemen binnen deze focusmomenten. Zo worden de tools aangeleerd om in het latere leven op een zelfstandige manier correct professionele contacten te leggen (stagezoektocht), grotere projecten uit te werken (GIP, stage, 100-dagen) en te presenteren (GIP). Tot slot helpt de afstudeercoach de leerlingen bij het verkennen van hun interesses en hun toekomstbeeld. Er wordt samen gekeken welke stappen er ondernomen moeten worden om te starten met werken of om verder te studeren. Waar nodig worden contacten gelegd met GTB, VDAB, JAC, hogescholen of universiteiten.

Bij deze begeleiding wordt het welbevinden van de leerling nooit vergeten. De afstudeercoach polst regelmatig hoe het met de leerling gaat en bekijkt indien nodig met het schoolteam, de leerling en de ouders waar en hoe er kan worden bijgestuurd.

Flexuren

In de tweede en derde graad worden er voor verschillende richtingen wekelijks 3 flexuren ge­organiseerd.

Binnen de doorstroom en de dubbele finaliteit wisselen doorheen het jaar individueel werk, keuzevak en project elkaar af. In het individueel werk wordt er specifiek ingezet op remediëring, uitbreiding en/of verdieping. Is een leerling afwezig geweest, wordt een stukje van de leerstof niet goed begrepen of valt de leerling uit op een taak of toets? Dan wordt dit bijgewerkt tijdens deze drie uur. Verder proberen we de leerlingen extra uit te dagen door verdiepende of uitbrei­dende leerstof aan te bieden in drie zelfgekozen vakken die al dan niet deel uitmaken van het lessenpakket. Tijdens het keuzevak werken de leerlingen op een praktijkgerichte manier naar een in samenspraak gekozen doel toe. Tot slot worden er op een aantal momenten van het jaar projecten ingepland tijdens de flexuren. Hier wordt er ingezet op leerlijnen/sleutelcompetenties/ transversale doelen die minder in de reguliere lessen aan bod komen. Voorbeelden hiervan zijn leren leren, burgerschap, financiële en economische competenties, mediawijsheid, STEM …

Binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit hangen de drie flexuren vast aan het vak PAV. Ook hier zetten we in op remediëring, uitbreiding en/of verdieping. Daarnaast geven deze uren de mogelijkheid om aan projecten te werken die passen binnen de thema’s van PAV.