3DE GRAAD / DOORSTROOM ASO

Humane wetenschappen
Wetenschappen – moderne talen
Wetenschappen – wiskunde
Economie – Wiskunde
Economie – moderne talen

Vind je economie, humane of wetenschappen
boeiend en heb je ook interesse
in de talen of wiskunde?

Met deze brede doorstroomrichtingen worden de leerlingen verder voorbereid op hogere studies. We bieden een richting aan zodat elke leerling zijn interesses kan volgen.

Heeft de leerling naast economie ook interesse in wetenschappen, grafische media, humane wetenschappen…, dan kan dit doorgeven worden om tijdens de flexuren extra verdieping rond te krijgen.
Tijdens deze momenten is er ook ruimte om te werken aan de studiehouding en het verwerken van grotere pakketten leerstof.

HWWMTWWEWEMT
Nederlands44444
wiskunde33773
Frans34334
Engels23223
Spaans22
aardrijkskunde11111
geschiedenis22222
natuurwetenschappen222
lichamelijke opvoeding22222
levensbeschouwelijk vak22222
economie44
gedragswetenschappen4
filosofie / Kunst
& cultuur
4
biologie22
Chemie22
fysica22
flexuur33333
coaching11111
Totaal3333333333
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.

3DE GRAAD / DUBBELE FINALITEIT TSO

5BO6H
Nederlands33
wiskunde22
Frans33
Engels33
aardrijkskunde11
geschiedenis11
natuurwetenschappen1
lichamelijke opvoeding22
levensbeschouwelijk vak22
toegepaste economie65
boekhouding42
toegepaste informatica / dactylografie22
verkoop12
Stage toegepaste economie / verkoop2
coaching11
Totaal3333
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.
Bedrijfsorganisatie (5de jaar)
HANDEL (6de jaar)

Wil je alles te weten komen
over de werking van een bedrijf
en heb je interesse in informatica?

Vanaf de derde graad heet de richting bedrijf en organisatie momenteel nog handel. Je kennis en vaardigheden bin­nen de economische sector worden verder uitgediept en verfijnd. Na het behalen van het diploma kiezen de leerlingen er­voor om verder te studeren of te starten op de arbeidsmarkt. Ze worden in deze keuze geholpen door de afstudeercoach.

CRossmedia (5de jaar)
MULTIMEDIA (6de jaar)

Ben je creatief en heb je veel fantasie?
Wil je meer leren over typografie en kleur?

Vanaf de derde graad heet de richting grafische technieken crossmedia. Vaardigheden in ontwerp en vormgeving worden verder ontwikkeld. Het digitaal werken wordt uitgebreid met webdesign, fotografie en video.

Na het behalen van het diploma kiezen de leerlingen ervoor om verder te studeren of te starten op de arbeidsmarkt. Ze worden in deze keuze geholpen door de afstudeercoach.

5CM6MM
Nederlands33
wiskunde22
Frans22
Engels22
aardrijkskunde11
geschiedenis11
natuurwetenschappen1
lichamelijke opvoeding2
levensbeschouwelijk vak22
grafische technieken1617
coaching11
Totaal33*33*
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.

3DE GRAAD / FIN. ARBEIDSMARKT BSO

RESTAURANT EN KEUKEN

Vind je de wereld van voeding
en de horeca interessant?

In deze praktische studierichting oefenen de leerlingen de basistechnieken in van het keuken- en restaurantwerk.

Ze leren gerechten bereiden en serveren op een hygiënische en veilige manier. Koken (bakken, frituren, braden, roosteren, gratineren …), basisbereidingen (fonds, soepen, sausen) maken, versnijdingtechnieken, opdienen en correct en charmant omgaan met gasten (onthaal, reserveren…) behoren allemaal tot het lessenpakket. Ook etiquette en spreekvaardigheid krijgen veel aandacht in de opleiding. Er is veel oefen- en demonstratietijd voorzien.

Op het einde van het schooljaar ga je zowel in het vijfde als in het zesde jaar op stage waar je de aangeleerde vaardigheden kan toepassen in een met zorg uitgekozen stageplaats. Op deze manier word je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Hou er rekening mee dat de aankoop van beroepskledij en een messenset een meerkost betekent.

5de jaar6de jaar
project algemene vakken64
Frans22
Lichamelijke opvoeding22
Levensbeschouwelijk vak22
restaurant & keuken18
hotel theorie4
hotel praktijk18
stage4
coaching11
Totaal35*33*
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.
project algemene vakken6
Frans3
Engels3
Lichamelijke opvoeding2
Levensbeschouwelijk vak2
stage
onthaal, organisatie en sales18
coaching1
Totaal35*
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.
ONTHAAL, ORGANISATIE EN SALES (5de jaar)

Wil je alles te weten komen over
het verkopen van goederen en diensten
en heb je interesse in klantgericht handelen?

Deze brede praktische richting laat de leerlin­gen kennismaken met de werking van een on­derneming. Ze breiden hun kennis en vaardig­heden over onthaal, administratie en verkoop verder uit.

Onder andere het aanvullen van rekken, het inrichten van de onthaalruimte, het opnemen en afhandelen van telefonische op­roepen, het uitvoeren van administratieve taken, het klasseren van documenten, ICT-vaardigheden komen aan bod in de lessen.

decor, etalage en publiciteit (5de jaar)
publiciteitsgrafiek (6de jaar)

Ben je creatief en heb je veel fantasie?
Werk je graag met kleur en vorm?

Deze praktische richting richt zich zowel op de reclamewereld als op de etalage- en decoratiesector. De lessen bestaan uit minder algemene vakken maar verken­nen de ruime wereld van de beeldende en grafische kunsten. De leerlingen le­ren logo’s, affiches, reclameborden, belettering en verpakkingen ontwer­pen.

Hiervoor gaan ze aan de slag met diverse materialen (potlood, pen, inkt, verf) en leren ze over kleur, vorm, com­positie en de opmaak van een tekst. Daar­naast wordt er aangeleerd om eigen idee­ën met grafische computerprogramma’s uit te werken.

5DE6PUBG
project algemene vakken64
Engels22
Lichamelijke opvoeding22
Levensbeschouwelijk vak22
publiciteit1114
stage2
manuele technieken33
fotografie45
coaching11
Totaal33*33*
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.