3DE GRAAD / DOORSTROOM ASO

Humane wetenschappen

Wetenschappen – moderne talen

Wetenschappen – wiskunde

Economie – Wiskunde

Economie – moderne talen

Vind je economie, humane of wetenschappen
boeiend en heb je ook interesse
in de talen of wiskunde?

Met deze brede doorstroomrichtingen worden de leerlingen verder voorbereid op hogere studies. We bieden een richting aan zodat elke leerling zijn interesses kan volgen.

Heeft de leerling naast economie ook interesse in wetenschappen, grafische media, humane wetenschappen…, dan kan dit doorgeven worden om tijdens de flexuren extra verdieping rond te krijgen.
Tijdens deze momenten is er ook ruimte om te werken aan de studiehouding en het verwerken van grotere pakketten leerstof.

5de middelbaarHWWMTWWEWEMT
Nederlands44444
wiskunde44664
Frans34334
Engels22223
Duits22
aardrijkskunde11111
geschiedenis22222
module wetenschappen26622
lichamelijke opvoeding22222
levensbeschouwelijk vak22222
STEM/ onderzoek2
economie44
informatica
wetenschappen
2
gedragswetenschappen6
filosofie / Kunst
& cultuur
2
biologie
Chemie
fysica
flexuur33333
coaching (op afspraak)11111
Totaal33*33*33*33*33*
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.
6de middelbaarHWWMTWWEWEMT
Nederlands44334
wiskunde55775
Frans44334
Engels33223
Duits222
aardrijkskunde22211
geschiedenis11111
module wetenschappen55532
lichamelijke opvoeding22222
levensbeschouwelijk vak22222
STEM/ onderzoek2
bedrijfswetenschappen 222
economie22
informatica
wetenschappen
11
gedragswetenschappen5
filosofie / Kunst
& cultuur
4
flexuur33333
coaching (op afspraak)11111
Totaal33*33*33*33*33*
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.

3DE GRAAD / DUBBELE FINALITEIT TSO

Bedrijfsorganisatie 5BO6BO
Nederlands32
wiskunde32
Frans22
Engels22
aardrijkskunde11
geschiedenis11
natuurwetenschappen11
lichamelijke opvoeding22
levensbeschouwelijk vak22
toegepaste economie1113
toegepaste informatica / dactylografie22
stage toegepaste
economie/ verkoop
2
coaching (op afspraak)11
Totaal33*33*
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.
Bedrijfsorganisatie

Wil je alles te weten komen
over de werking van een bedrijf
en heb je interesse in informatica?

Vanaf de derde graad heet de richting bedrijf en organisatie momenteel nog handel. Je kennis en vaardigheden bin­nen de economische sector worden verder uitgediept en verfijnd. Na het behalen van het diploma kiezen de leerlingen er­voor om verder te studeren of te starten op de arbeidsmarkt. Ze worden in deze keuze geholpen door de afstudeercoach.

CRossmedia

Ben je creatief en heb je veel fantasie?
Wil je meer leren over typografie en kleur?

Vanaf de derde graad heet de richting grafische technieken crossmedia. Vaardigheden in ontwerp en vormgeving worden verder ontwikkeld. Het digitaal werken wordt uitgebreid met webdesign, fotografie en video.

Na het behalen van het diploma kiezen de leerlingen ervoor om verder te studeren of te starten op de arbeidsmarkt. Ze worden in deze keuze geholpen door de afstudeercoach.

Crossmedia 5CM6CM
Nederlands32
wiskunde22
Frans22
Engels22
aardrijkskunde11
geschiedenis11
natuurwetenschappen11
lichamelijke opvoeding22
levensbeschouwelijk vak22
grafische technieken1315
coaching11
stage2
Totaal33*33*
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.

3DE GRAAD / FIN. ARBEIDSMARKT BSO

RESTAURANT EN KEUKEN

Vind je de wereld van voeding
en de horeca interessant?

In deze praktische studierichting oefenen de leerlingen de basistechnieken in van het keuken- en restaurantwerk.

Ze leren gerechten bereiden en serveren op een hygiënische en veilige manier. Koken (bakken, frituren, braden, roosteren, gratineren …), basisbereidingen (fonds, soepen, sausen) maken, versnijdingtechnieken, opdienen en correct en charmant omgaan met gasten (onthaal, reserveren…) behoren allemaal tot het lessenpakket. Ook etiquette en spreekvaardigheid krijgen veel aandacht in de opleiding. Er is veel oefen- en demonstratietijd voorzien.

Op het einde van het schooljaar ga je zowel in het vijfde als in het zesde jaar op stage waar je de aangeleerde vaardigheden kan toepassen in een met zorg uitgekozen stageplaats. Op deze manier word je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Hou er rekening mee dat de aankoop van beroepskledij en een messenset een meerkost betekent.

RESTAURANT EN KEUKEN5de jaar6de jaar
project algemene vakken77
Frans22
Engels11
Lichamelijke opvoeding22
Levensbeschouwelijk vak22
restaurant & keuken1818
stage47
coaching (op aspraak)11
Totaal33*33*
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.
ONTHAAL, ORGANISATIE EN SALES5de jaar6de jaar
project algemene vakken77
Frans33
Duits22
Engels33
Lichamelijke opvoeding22
Levensbeschouwelijk vak22
stage27
onthaal, organisatie en sales147
coaching11
Totaal34*34*
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.
ONTHAAL, ORGANISATIE EN SALES

Wil je alles te weten komen over
het verkopen van goederen en diensten
en heb je interesse in klantgericht handelen?

Deze brede praktische richting laat de leerlin­gen kennismaken met de werking van een on­derneming. Ze breiden hun kennis en vaardig­heden over onthaal, administratie en verkoop verder uit.

Onder andere het aanvullen van rekken, het inrichten van de onthaalruimte, het opnemen en afhandelen van telefonische op­roepen, het uitvoeren van administratieve taken, het klasseren van documenten, ICT-vaardigheden komen aan bod in de lessen.

decor, etalage en publiciteit

Ben je creatief en heb je veel fantasie?
Werk je graag met kleur en vorm?

Deze praktische richting richt zich zowel op de reclamewereld als op de etalage- en decoratiesector. De lessen bestaan uit minder algemene vakken maar verken­nen de ruime wereld van de beeldende en grafische kunsten. De leerlingen le­ren logo’s, affiches, reclameborden, belettering en verpakkingen ontwer­pen.

Hiervoor gaan ze aan de slag met diverse materialen (potlood, pen, inkt, verf) en leren ze over kleur, vorm, com­positie en de opmaak van een tekst. Daar­naast wordt er aangeleerd om eigen idee­ën met grafische computerprogramma’s uit te werken.

Decor, etalage en publiciteit5DE6DE
project algemene vakken77
Engels22
Frans11
Lichamelijke opvoeding22
Levensbeschouwelijk vak22
publiciteit117
stage27
manuele technieken32
fotografie53
coaching (op afspraak)11
Totaal33*33*
* De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang
de beslissing van de overheid.