EERSTE GRAAD

OVERZICHTA-STROOMB-STROOM
Eerste jaartraject algemene vormingtraject algemene vorming
Tweede jaarbasisoptie kunst & creatiebasisoptie voeding en horeca
basisoptie economie en organisatiebasisoptie kunst en creatie
basisoptie moderne talen
wetenschappen
basisoptie economie en organisatie
A-STROOMB-STROOM
Voor leerlingen met een getuigschrift
van het basisonderwijs.
Voor leerlingen zonder getuigschrift van
het basisonderwijs.
Het eerste en tweede middelbaar in de
A-stroom bereiden voor op de doorstroomrichting
(ASO, TSO, KSO) of dubbele finaliteit (TSO of KSO).
Het eerste en tweede middelbaar in de
B-stroom bereiden voor op finaliteit
arbeidsmarkt (BSO).
Via de basisopties moderne talen en
wetenschappen, kunst en creatie en
economie en organisatie bereiden we
de leerling voor om een goede
studiekeuze in de tweede graad
te maken.
Via de basisopties voeding en horeca,
kunst en creatie en economie en
organisatie, bereiden we de leerling
voor om een goede studiekeuze in de
tweede graad te maken.