Basisopties

In het tweede jaar kiezen onze leerlingen binnen de A-stroom 1 basisoptie van
5 uur. Binnen de B-stroom worden er twee basisopties van 5 uur gekozen.

Deze basisopties dienen als een kennismaking waarbij de leerling op ontdekking
gaat binnen het gekozen domein. Vanuit deze ervaringen kan er een weloverwogen keuze gemaakt worden voor de verdere studies. De keuze van basisoptie is niet bindend voor de verdere studiekeuze en kan indien nodig doorheen het schooljaar aangepast worden.

A-STROOMB-STROOM
basisoptie moderne talen –
wetenschappen
basisoptie voeding en horeca
basisoptie economie en organisatiebasisoptie economie en organisatie
basisoptie kunst en creatiebasisoptie kunst en creatie

A-STROOM / Basisopties

MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN

Deze basisoptie is voor leerlingen die zowel interesse hebben in (vreemde) talen als in wetenschappen.

De focus ligt op het verkennen van de samenleving aan de hand van verschillende talen en culturen om zodoende de communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels te bevorderen.

Dit in combinatie met een ontdekkingstocht in de wetenschappen. Er wordt onderzoekend geleerd in het labo en buiten de school.

ECONOMIE EN ORGANISATIE

Deze basisoptie is voor leerlingen met een economische interesse.

De basisoptie bouwt verder op het vak economische en financiële geletterdheid (EFC), dat aangeboden wordt in het eerste jaar. Er wordt vertrokken vanuit herkenbare situaties uit de eigen vertrouwde leefwereld.

Thema’s zoals het aankoopgedrag en het loon van consumenten, maar ook de werking van ondernemingen en organisaties komen aan bod.

KUNST EN CREATIE

Deze basisoptie is voor leerlingen die hun creatieve mogelijkheden willen ontdekken, gebruiken en ontplooien.

Binnen een theoretische inleiding staat het kijken, voelen en luisteren naar kunst centraal. Zelf ontwerpen en creëren mag hier niet ontbreken en gebeurt via verschillende creatieve uitingsvormen zoals
tekenen, schilderen, fotograferen, muziek maken, toneel spelen, …

B-STROOM / Basisopties

VOEDING & Horeca

In de basisoptie voeding en horeca staat het maken van eenvoudige, gezonde en lekkere bereidingen centraal.

Aan de hand van praktische opdrachten leren onze leerling huishoudelijke en professionele materialen gebruiken.

Daarnaast is ook de theorie belangrijk: hygiënisch en veilig werken, gastvrij en klantgericht handelen. Deze basisoptie bereidt voor op de richting restaurant en keuken in de tweede graad.

ECONOMIE EN ORGANISATIE

Deze basisoptie is voor leerlingen met een economische interesse. De basisoptie bouwt verder op het vak economische en financiële geletterdheid (EFC), dat aangeboden wordt in het eerste jaar.

Er wordt vertrokken vanuit herkenbare situaties uit de eigen vertrouwde leefwereld. Thema’s zoals het aankoopgedrag en het loon van consumenten, en de werking van ondernemingen en organisaties komen aan bod.

Deze basisoptie is een voorbereiding op de richting organisatie en logistiek in de tweede graad.

KUNST EN CREATIE

Deze basisoptie is voor leerlingen die hun creatieve mogelijkheden willen ontdekken, gebruiken en ontplooien.

Binnen een theoretische inleiding staat het kijken, voelen en luisteren naar kunst centraal. Zelf ontwerpen en creëren mag hier niet ontbreken en gebeurt via verschillende creatieve uitingsvormen zoals tekenen, schilderen, fotograferen, muziek maken, toneel spelen, … Deze basisoptie is een voorbereiding op de richting decor en etalage in de tweede graad.

Lestabel Overzicht

A-STROOM1ste jaar2de jaar
Nederlands54
wiskunde54
Frans43
Engels22
geografie – histografie32
techniek22
natuurwetenschappen12
lichamelijke opvoeding22
levensbeschouwelijk vak22
mediawijsheid1
economische financiële
competenties
11
artistieke vorming11
coaching32
basisoptie5
Totaal3232
B-STROOM1ste jaar2de jaar
project algemene vakken139
Frans22
Engels1
techniek6
lichamelijke opvoeding22
levensbeschouwelijk vak22
mediawijsheid11
economische financiële
competenties
11
artistieke vorming11
coaching32
basisoptie10
Totaal3232