Duidelijkheid, structuur
& voorspelbaarheid

Via aanpassingen op schoolniveau:

 • Klein schoolteam
 • Begeleide vrije momenten
 • Time-out mogelijkheid
 • Evoluerend examensysteem

Via aanpassingen
op klasniveau:

 • Kleine klasgroepen
 • Gestructureerde indeling
 • Aangepaste instructies waar nodig
 • Lessen “leren leren” en “sociale vaardigheden” tijdens de lessen Talenttraject
 • Paramedische ondersteuning indien nodig

Via aanpassingen
op leerlingenniveau:

 • In kaart brengen van de leerling en zijn individuele zorgen
 • Zorggesprekken en gesprekken welbevinden
 • Individueel aangepaste leertrajecten
 • Individuele remediëring en/of verdieping