ONZE WERKING

Ondersteuning

Binnen opleidingsvorm 4 bieden we dezelfde leerplandoelstellingen aan als in het regulier onderwijs, maar met extra ondersteuning. Een enthousiast schoolteam met de nodige kennis en expertise in ASS vertrekt vanuit de noden en mogelijkheden van de leerling om onderwijs op maat aan te bieden.

De leerlingen worden in kleine klasgroepen gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Door in te zetten op voorspelbaarheid, structuur en individuele aanpassingen waar nodig, wordt een veilige omgeving gecreëerd. Het is onze prioriteit om basisrust te installeren; de voorwaarde om optimaal tot leren te komen.

Naast de ondersteuning van leerkrachten, kunnen de leerlingen rekenen op de begeleiding van een multidisciplinair team. De orthopedagogen volgen de schoolloopbaan van elke leerling op en worden hierbij ondersteund
door klascoaches (eerste graad), leerlingbegeleiders, een logopediste, een schoolpsychologe en een afstudeercoach (derde graad).

Het volledige schoolteam heeft als doel om de leerlingen de nodige tools aan te reiken om zo goed te functioneren binnen de schoolomgeving en de bredere maatschappij. Deze tools omvatten manieren om te leren leren; te plannen en te organiseren; om te gaan met de voor- en nadelen van ASS; op de juiste manier communicatie aan te gaan; met emoties om te gaan en zoveel meer.

Ondersteuning op maat

Wij zetten dus in op twee gebieden: we leren onze leerlingen de nodige
inzichten en vaardigheden aan en we passen de omgeving aan waar nodig.

Projecten

Naast het gewone lessenpakket zorgen we via verschillende projecten voor een gevarieerde en positieve leeromgeving op maat van elke leerling. Tijdens de zogenaamde projectdagen wordt het normale lesverloop vervangen en reiken we thema’s aan met verschillende transversale doelen die niet of in mindere mate in de gewone lessen aan bod komen. Voorbeeldthema’s zijn economische financiële competenties, cultuur, sociale vaardigheden, STEM …

Het doel hierbij is dat we de leerlingen laten kennismaken met verschillende thema’s en leergebieden om zo hun interesse aan te wakkeren. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om via projecten de flexibiliteit van onze leerlingen met ASS te vergroten en hun zelfstandigheid te bevorderen. We bouwen de projectdagen gradueel op qua intensiteit en mate van zelfstandigheid die verwacht wordt. Er zijn een aantal eendaagse projecten in het eerste en tweede semester, waarna we in het derde semester overgaan naar meerdaagse projectdagen met overnachting.

Communicatie

We vinden een open en vlotte communicatie met ouders en andere verantwoordelijken zeer belangrijk. Naast de ingeplande oudercontacten zetten wij in op frequent telefonisch contact en is er steeds extra overleg mogelijk. Daarnaast zijn ook de papieren agenda en Smartschool belangrijke tools om in communicatie te treden. Binnen Smartschool maken we gebruik van de berichtentool voor de dagelijkse communicatie en brieven. Daarnaast kunnen de leerkrachten ook digitale nota’s plaatsen. Tot slot zorgt Smartschool ervoor dat de leerlingen en hun ouders of verantwoordelijken via Skore steeds de resultaten van de leerling kunnen opvolgen.