KLASCOACHES

De overstap van het lager onderwijs naar het eerste middelbaar is voor elke leerling een spannende belevenis. De vaste juf of meester maakt plaats voor een heel aantal ‘vakleerkrachten’. Hoewel er een groot team aan ondersteuners aanwezig is, missen onze leerlingen vaak die ene vaste vertrouwensfiguur of houvast zoals in de basisschool. In onze school wordt er daarom in de eerste graad aan elke klas een klascoach gekoppeld. Een klascoach heeft één tot maximum twee klassen onder zijn of haar hoede. De coach is, naast de vakleerkracht, fysiek aanwezig in de lessen om de leerlingen te ondersteunen.

De coach observeert talenten en groeipunten, voert individuele gesprekken, helpt bij het ontdekken van alle facetten van ASS, … Sommige leerlingen hebben moeite met planning en organisatie, anderen ondervinden moeilijkheden in communicatie, vrijetijdsinvulling of emotie-regulatie.

Per leerling stelt de coach een individueel plan op. Hierbij wordt sterk ingezet op de talenten en sterktes van de leerling bij het aanleren van de tools die nodig zijn om te leren en te functioneren in een schoolomgeving en de bredere maatschappij.