TWEEDE GRAAD

DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
NatuurwetenschappenGrafische techniekenDecor en etalage
Economische
wetenschappen
Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Humane
wetenschappen
Restaurant en keuken

Leerlingbegeleiding
& Klascoaches

De werking van de klascoaches zetten we verder in de tweede graad. Net zoals in de eerste graad sluiten de klascoaches fysiek aan in de lessen om de leerlingen te ondersteunen bij het lesvolgen.

Daarnaast begeleiden ze de leerlingen ook tijdens het klassikale coachingsuur en op individuele momenten. Aan het begin van het schooljaar focussen de klascoaches zich op de overstap naar de tweede graad en maken ze de leerlingen wegwijs in het nieuwe en grotere schoolgebouw. Daarna verschuift de focus volgens de noden van de leerling.

Net zoals de klascoaches in de eerste graad helpen de klascoaches de leerlingen volgens een individueel handelingsplan om zich verder te ontplooien en de beste versie van zichzelf te worden door hen tools aan te reiken om om te gaan met de voor- en nadelen van hun ASS.

BYOD

Vanaf het vierde jaar gaat het Bring Your Own Device (BYOD)-project van start. Binnen dit project wordt de laptop geïntegreerd in de verschillende lessen als didactisch hulpmiddel. Zo kan deze gebruikt worden om zelfstandig te werken, iets op te zoeken, een leerpad op individueel niveau te volgen of om wiskundige grafieken uit te werken.

Afhankelijk van de richting heeft de laptop andere specificaties nodig. Het is dan ook belangrijk om goed na te gaan waaraan de laptop moet voldoen alvorens over te gaan tot aankoop. Je kan een eigen laptop gebruiken, maar als school geven wij ook de mogelijkheid om via Signpost een laptop aan te kopen of te huren (afbetaling per maand gedurende 2 of 3 jaren).

Flexuren

In de tweede en derde graad worden er voor verschillende richtingen wekelijks 3 flexuren ge­organiseerd.

Binnen de doorstroom en de dubbele finaliteit wisselen doorheen het jaar individueel werk, keuzevak en project elkaar af. In het individueel werk wordt er specifiek ingezet op remediëring, uitbreiding en/of verdieping. Is een leerling afwezig geweest, wordt een stukje van de leerstof niet goed begrepen of valt de leerling uit op een taak of toets? Dan wordt dit bijgewerkt tijdens deze drie uur. Verder proberen we de leerlingen extra uit te dagen door verdiepende of uitbrei­dende leerstof aan te bieden in drie zelfgekozen vakken die al dan niet deel uitmaken van het lessenpakket. Tijdens het keuzevak werken de leerlingen op een praktijkgerichte manier naar een in samenspraak gekozen doel toe. Tot slot worden er op een aantal momenten van het jaar projecten ingepland tijdens de flexuren. Hier wordt er ingezet op leerlijnen/sleutelcompetenties/ transversale doelen die minder in de reguliere lessen aan bod komen. Voorbeelden hiervan zijn leren leren, burgerschap, financiële en economische competenties, mediawijsheid, STEM …

Binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit hangen de drie flexuren vast aan het vak PAV. Ook hier zetten we in op remediëring, uitbreiding en/of verdieping. Daarnaast geven deze uren de mogelijkheid om aan projecten te werken die passen binnen de thema’s van PAV.