2DE GRAAD / DOORSTROOM

NatuurWETENSCHAPPEN

Vind je wetenschappen en wiskunde boeiend?

Deze doorstroomrichting biedt, naast een brede algemene vorming, extra wetenschapsvakken en wiskunde. De wetenschappen biologie, chemie en fysica worden in modules aangeboden. Per week wordt er 3 uur aan één module gewerkt. De leerlingen gaan op een creatieve manier aan de slag met wetenschappelijke uitdagende projecten.

Op het einde van de 2de graad hebben we opnieuw aandacht voor de studiekeuze. Na de richting wetenschappen kan er immers nog vlot overgeschakeld worden naar een andere doorstroomrichting.

HUMANE WETENSCHAPPEN

Heb je een passie voor mens en maatschappij?

Deze doorstroomrichting biedt, naast een brede algemene vorming, extra gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.

De leerlingen verdiepen zich in mens en maatschappij. Ze maken kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst.

ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN

Ben je geïnteresseerd in de
financiële wereld en de
bedrijfswereld?

Deze doorstroomrichting biedt, naast een brede algemene vorming, extra economie en boekhouden. De leerlingen bestuderen er het gedrag van de consument (verbruiker) en de producent (voortbrenger van goederen).

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.

2DE GRAAD / DUBBELE FINALITEIT

grafische technieken

Ben je creatief en heb je veel fantasie?
Wil je meer leren over typografie en kleur?

In deze richting binnen de dubbele finaliteit wordt een brede grafische basisopleiding gegeven op het vlak van ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten. De leerlingen leren werken met de Creative Cloud van Adobe.

Naast de theoretisch achtergrond worden in de praktijk alle stappen van het drukproces aangeleerd: ontwerpen, elektronische opmaak, drukvormvervaardiging, drukken en afwerken.

Bedrijf en organisatie

Wil je alles te weten komen over de werking van een bedrijf en heb je interesse in informatica?

Met deze bedrijfsgerichte vorming binnen de dubbele finaliteit staan boekhouden, toegepaste informatica en toegepaste economie centraal. De leerlingen leren rekenvaardigheden toepassen binnen de handelssector.

Er wordt geleerd over financiële dagboeken bijhouden, voorraadbeheer, facturatie … Verder wordt er een basis van burgerlijk- en handelsrecht en sociale en fiscale wetgeving aangeleerd. Ook kantoortechnieken zoals onthaal, (elektronische) postbehandeling, klasseren … komen aan bod in de lessen.

2DE GRAAD / FIN. ARBEIDSMARKT

Decor en etalage

Ben je creatief en heb je veel
fantasie? Werk je graag met
kleur en vorm?

Deze richting binnen de finaliteit arbeidsmarkt richt zich zowel op de reclamewereld als op de etalage- en decoratiesector. De lessen bestaan uit minder algemene vakken maar verkennen de ruime wereld van de beeldende en grafische kunsten.

De leerlingen leren logo’s, affiches, reclameborden en verpakkingen ontwerpen. Hiervoor gaan ze aan de slag met diverse materialen (potlood, pen, inkt, verf) en leren ze over kleur, vorm, compositie en de opmaak van een tekst.

Daarnaast wordt er aangeleerd om eigen ideeën met grafische computerprogramma’s uit te werken.

organisatie en logistiek

Ga je graag met mensen om
in een verkoopsituatie?

Heb je interesse in een job in een magazijn ofbedrijfsomgeving?

Binnen de finaliteit arbeidsmarkt laat deze brede praktische richting de leerlingen kennismaken met de werking van een onderneming.

Ze verwerven kennis en vaardigheden over zowel onthaal, administratie en verkoop als over het logistieke. Onder andere het uitvoeren van administratieve taken, klasseren van documenten, ICT-vaardigheden, gebruik van eenvoudige softwarepakketten, ontvangen van goederen, opslaan in een magazijn … komen aan bod in de lessen.

Restaurant en keuken

Vind je de wereld van voeding en
de horeca interessant?

In deze praktische studierichting binnen de finaliteit arbeidsmarkt oefenen de leerlingen de basistechnieken in van het keuken- en restaurantwerk.

Ze leren gerechten bereiden en serveren op een hygiënische en veilige manier. Koken (bakken, frituren, braden, roosteren, gratineren …), basisbereidingen (fonds, soepen, sausen) maken, versnijdingtechnieken, opdienen en correct en charmant omgaan met gasten (onthaal, reserveren…) behoren allemaal tot het lessenpakket. Ook etiquette en spreekvaardigheid krijgen veel aandacht in de opleiding. Er is veel oefen- en demonstratietijd voorzien.

Hou er rekening mee dat de aankoop van beroepskledij en een messenset een meerkost betekent.

LESTABEL OVERZICHT

2DE GRAAD / DOORSTROOM

3de middelbaarNATUURHUMANEECONOMISCHE
DOORSTROOMNWHWEW
Nederlands444
wiskunde555
Frans333
Engels222
geografie / histografie
/ burgerschap
333
lichamelijke opvoeding222
levensbeschouwelijk vak222
wetenschapsmodules723
toegepaste
informatica
111
gedragswetenschappen3
kunst en cultuur1
filosofie1
economie4
flexuur333
coaching111
Totaal333333
*De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang de beslissing van de overheid.
4de middelbaarNATUURHUMANEECONOMISCHE
DOORSTROOMNWHWEW
Nederlands444
wiskunde444
Frans222
Engels222
geografie / histografie
/ burgerschap
333
lichamelijke opvoeding222
levensbeschouwelijk vak222
wetenschapsmodules723
informatica wetenschappen111
optie Duits / wiskunde22
economie4
gedragswetenschappen5
kunst en cultuur1
filosofie1
flexuur333
coaching111
Totaal323233
*De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang de beslissing van de overheid.

2DE GRAAD / DUBBELE FINALITEIT

3de middelbaarGRAFISCHE
TECHNIEKEN
BEDRIJF EN ORGANISATIE
DUBBELE FINALITEITGTBO
Nederlands33
wiskunde33
Frans22
Engels22
geografie / histografie
/ burgerschap
22
natuurwetenschappen
+ STEM
11
lichamelijke opvoeding22
levensbeschouwelijk vak22
toegepaste economie9
toegepaste informatica & dactylografie3
grafische technieken12
flexuur33
coaching11
Totaal3333
*De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang de beslissing van de overheid.
4de middelbaarGRAFISCHE
TECHNIEKEN
BEDRIJF EN ORGANISATIE
DUBBELE FINALITEITGTBO
Nederlands33
wiskunde32
Frans23
Engels22
geografie / histografie
/ burgerschap
22
natuurwetenschappen
+ STEM
11
lichamelijke opvoeding22
levensbeschouwelijk vak22
toegepaste economie9
toegepaste informatica & dactylografie3
grafische technieken12
flexuur33
coaching11
Totaal3333
*De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang de beslissing van de overheid.

2DE GRAAD / FIN. ARBEIDSMARKT

3de middelbaarDECOR
ETALAGE
ORGANISATIE
LOGISTIEK
RESTAURANT
KEUKEN
ARBEIDSMARKTDECOOLRK
project algemene vakken888
Frans132
Engels231
lichamelijke opvoeding222
levensbeschouwelijk vak222
restaurant – keuken18
publiciteit10
manuele technieken8
logistiek11
toegepaste informatica & dactylografie4
coaching111
Totaal343434
*De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang de beslissing van de overheid.
4de middelbaarDECOR
ETALAGE
ORGANISATIE
LOGISTIEK
RESTAURANT
KEUKEN
ARBEIDSMARKTDECOOLRK
project algemene vakken888
Frans132
Engels231
lichamelijke opvoeding222
levensbeschouwelijk vak222
restaurant – keuken18
publiciteit10
manuele technieken8
logistiek11
toegepaste informatica & dactylografie4
coaching111
Totaal343434
*De lessentabellen kunnen aangepast worden naargelang de beslissing van de overheid.